Poniżej zademonstrowana jest prezentacja łazienki 360 w poziomie i 360 w pionie.

 

 
W chwili jej załadowania następuje auto-przewijanie. Manualne poruszanie się jest możliwe dzięki prostemu menu nawigacyjnemu    bądź tradycyjnemu przeciąganiu myszką . Zademonstrowana jest wersja naturalna, taka jaką widzi ludzkie oko oraz wersja z oddaleniem, ktra rozciąga elementy na krańcach okna, zwiększając objętość całego pomieszczenia.   
 
Kliknij tutaj aby 
zobaczyć wersje
naturalną..
 
Rozmiar okna prezentacji wynosi 400x300 pixeli. Pokaz odbywa się przy pomocy apletu javy. Samo zdjęcie zajmuje 200KB. 
 

  Kliknij tutaj aby zobaczyć prezentacje 230 w pionie

 
 


Kliknij tutaj aby 
zobaczyć prezentacje 
230 w pionie

 get java


Download QuickTime


Kliknij tutaj 
aby zobaczy 
kolejn 
prezentacje..

 


2004© admin@przedstawia.pl